Sebastian Kiełczewski

Psychoterapeuta

Gabinet

Gabinet psychoterapeutyczny jest szczególną przestrzenią gdzie osoba szukająca pomocy może przedstawić psychoterapeucie swoje trudności życiowe. Bardzo ważnym elementem wspólnej pracy jest zaufanie jakim szukający pomocy obdarzają psychoterapeutę. Poprawa stanu psychofizycznego jest najważniejszym elementem terapii, która może dotyczyć:

 • zaburzenia jedzenia
 • depresji
 • nerwis
 • stanów lękowych
 • innych

Podstawą procesu psychoterapeutycznego jest motywacja i chęć do zmiany osoby w nim uczestniczącej.

O mnie

Empatia, zrozumienie, chęć pomocy drugiemu człowiekowi - to wartości jakimi kieruję się w swojej pracy terapeutycznej. Zarówno w psychoterapii jaki i prowadzonej przeze mnie socjoterapii.

Z ludźmi i dla ludzi pracuję od lat. Swoją pracę rozpocząłem od pracy z dziećmi. W chwili obecnej pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pacjentami. Jestem w procesie certyfikacji na Krakowskim Centrum Psychodynamicznym celem uzyskania tytułu Socjoterapeuty w nurcie Psychodynamicznym. Podstawą pracy każdego psychoterapeuty jest stała superwizja, której cyklicznie poddaję się u rekomendowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne superwizora.

  W trakcie swojej dotychczasowej pracy uczestniczyłem w szeregu szkoleń i kursów:
 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
 • Otwórz się na mnie uczeń z zespołem Aspergera - kurs prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie - numer zaświadczenia ORKE/01/60/08/17.
 • Studia magisterskie - WSH w Lesznie otrzymałem tytuł Pedagoga Socjoterapii.
 • “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” warsztaty prowadzone przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Wolsztynie.
 • Kursu szkoleniowy ”Trening dla Trenerów„ prowadzony przez ośrodek szkoleniowy BODiE w Poznaniu otrzymałem tytuł Trenera nr dyplomu 2144/2011.

Psychoterapia

Psychoterapia jest szczególną formą komunikacji zachodzącej między psychoterapeutą, a pacjentem. Terapia psychodynamiczna polega na usuwaniu przeszkód stojących na drodze do samorealizacji człowieka w otaczającym go świecie. Praca terapeutyczna w głównej mierze polega na analizowaniu, zrozumieniu natury trudności z jakimi pacjent przychodzi na terapię, a następnie na przepracowaniu treści, które pacjent wnosi na terapię.

Proces terapeutyczny rozpoczyna się od kilku sesji diagnostycznych, podczas których następuje rozpoznanie natury problemu, a następnie ustalenie warunków terapii zasadniczej. Psychoterapia psychodynamiczna odznacza się indywidualnym dopasowaniem do potrzeb każdego pacjenta, co stanowi fundament pracy terapeutycznej. Terapia może przebiegać w dwóch zasadniczych kierunkach:

 • konsultacji terapeutycznej - kilku spotkań z psychoterapeutą
 • terapii właściwej - psychoterapii dopasowanej do potrzeb pacjenta

Kontakt

Gabinet: ul. Wrocławska 12/1, Zielona Góra

Telefon: 607 887 662

e-mail: s.kielczewski@wp.pl